Print Friendly, PDF & Email

Amels Damen Yachting

Amels Damen Yachting

Amels Damen Yachting in Vlissingen is onderdeel van de Damen Shipyards Group, een
Nederlands scheepsbouwconcern met meer dan dertig werkmaatschappijen in binnen- en
buitenland. Het hoofdkantoor is in Gorinchem gevestigd. Het plaatsen van de zonnestroom installaties op de daken van Amels Damen Yachting, valt binnen het verduurzamingsproject van heel Damen Shipyards Group en onderschrijft daarmee hun bedrijfsfilosofie om de organisatie te verduurzamen.

Uitdaging
De vestiging Amels Damen Yachting heeft een grote diversiteit in daken. Denk dan bijvoorbeeld aan: plat, 30 centimeter hoog en schuine daken op een locatie die direct aan zee ligt. Dat laatste zorgde voor een zeer hoge windlast. Aan onze zonnepanelen werden dus specifieke eisen gesteld vanwege de klimatologische omstandigheden (zout van de
Noordzee), net als dat gebeurde bij de omvormers. Ook hanteert Damen een Zero Accidents beleid. De (val)veiligheid vormde dus gedurende de uitvoering van de installatie en gedurende de onderhoudsperiode een behoorlijke uitdaging vanwege de diversiteit van daken en het windgebied direct naast de Noordzee.

Oplossing
Zonel Energy heeft gekozen voor een toepassing van vaste ankerpunten en
kabel lijnsystemen. In overleg met de opdrachtgever hebben we ook gekozen voor een Solaredge omvormer systeem. Dit systeem biedt een hoge mate van veiligheid gedurende de operationele fase. Tevens kunnen bij de onderhoudsfase mogelijke problemen of calamiteiten op paneel niveau getraceerd en herkend worden.

Voordeel
Door de toepassing van dit systeem kan zowel tijdens de uitvoering als tijdens de onderhoudsfase veilig gewerkt worden. Zonel Energy voldoet met dit Solaredge omvormer systeem volledig aan de veiligheidseisen van Damen. Het systeem levert jaarlijks extra vermogen per kWp geïnstalleerd vermogen op.

Project Details

UITVOERDER(S)
Zonel Energy Systems
PLAATSNAAM
Vlissingen
SDE+- BESCHIKKING IN JAAR
2016
OPGELEVERD IN JAAR
2019
AANTAL PANELEN
5.394
AANTAL KWH
FINANCIERINGSVORM
1.672.000
OMSCHRIJVING GEBOUW