Over Zonne-Energie

Nederland staat aan het begin van de grootste verandering van deze generatie: de energietransitie. De omschakeling van fossiele brandstoffen naar schone energie gaat iedereen merken. Doelstelling van de regering is om in 2030 49% van de energie schoon te laten zijn en in 2050 moet ons land helemaal fossielvrij zijn. Dat is vastgelegd in de wet. Zonne-energie is een voor de hand liggende energiebron: tegen relatief weinig kosten levert de zon veel energie. Ook de maatschappelijke kosten zijn laag: niemand heeft last van de zonnepanelen op uw dak.

Er is nog veel potentieel onbenut op de grote daken in Nederland. Terwijl we alle daken nodig hebben om aan de doelstelling van de energietransitie te voldoen. Daarom is Holland Solar de campagne Grote Daken vangen veel zon begonnen.

Zonne-energie kent ruwweg twee soorten: zonnepanelen, die stroom leveren, en zonnewarmte voor warm water of verwarming. Ook een combinatie is mogelijk. Meer informatie over zonne-energie vindt u op hollandsolar.nl